marți, 17 decembrie 2013

REGULAMENTUL FESTIVALULUI „PRIN MUZICĂ,LA OBÂRȘII” editia a IV-a, Buzău 2014 - propunere

I. Organizatori și perioada de desfășurare
a) Organizatori:
Evenimentul este organizat de: Asociaţia Literară Ra-Libris, Centrul Județean pentru Cultură și Arte Buzău

Finanțatori:
Primăria Municipiului Buzău,  Ministerul Culturii şi  Consiliul Județean Buzău

b) Perioada şi locul de desfăşurare
Festivalul de Muzică Tradiţională Prin Muzică, La Obârşii”,  Buzău 2014,  ediţia a IV-a  va avea loc în perioada 29 august – 31 august 2014, în Amfiteatru din Parcul Tineretului, Parcul Crâng sau Piata Dacia , mun. Buzău, jud. Buzău

II. Scopul concursului
Festivalul de Muzică Tradiţională Prin Muzică, La Obârşiiare drept scop:
Promovarea culegerii şi interpretării muzicii tradiţionale dar şi reactualizarea unor piese vechi, de mare valoare şi reprezentativitate, prin interpretarea acestora de către tineri.
Conştientizarea de către tineri a faptului că muzica tradiţională, reprezentând o valoare identitară fundamentală, formează un patrimoniu şi, ca orice patrimoniu, trebuie conservat şi expus doar către public.
Conservarea elementelor arhaice din muzica tradiţională (ritualică, de ceremonial, etc.) şi valorificarea acestora în abordări interpretative şi scenice contemporane.
Stimularea profesorilor şi instructorilor acestor tineri, care de multe ori sunt ignoraţi, neapreciindu-li-se aşa cum se cuvine activitatea instructivă.

III. Înscrierea la concurs
La concurs pot participa copii şi tineri cu vârste cuprinse până în 18 ani (împliniţi până la 31 decembrie 2014).
Înscrierea la concurs se face în baza dosarului de înscriere.
Dosarul de înscriere va conţine:
-un dosar cu şină; copie xerox după certificatul de naştere sau cartea de identitate; fişa de concurs completată; CD (mp3) sau DVD (avi) cu piesele propuse pentru preselecţie. 
Dosarele se vor trimite prin poştă sau orice altă formă de curierat la adresa Asociaţiei  Literare Ra-Libris până cel târziu în data de 10 august 2014, data primirii corespondenței.
Regulamentul Concursului şi modelul fişei de concurs se pot descărca de pe site-ul Asociatiei http://www.ralibris.ro, http://ra-libris.blogspot.com și site-urile partenere. Aceste documente mai pot fi găsite la afișierele Centrelor Județene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale sau la Inspectoratele Școlare Judeţene.

IV. Desfăşurarea concursului
La concurs pot participa atât soliști vocali și soliști instrumentisti, în sectiunea soliști și  grupuri vocale tradiţionale și grupuri (tarafuri) tradiţionale (maxim 6 persoane) sau dansatori (maxim 8 persoane) în secțiunea grupuri.
Preselecţia se va ţine la Buzău în zilele de 15-17 august 2014, unde vor fi selecționați și desemnați primii 8 concurenți, pentru fiecare secțiune în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute.
Juriul preselecţiei va fi constituit din specialişti din domeniu, care vor selecţiona concurenţii pe baza audierii CD-urilor sau vizionării DVD-urilor primate.
Interpreţii vocali  și instrumentiști vor prezenta la preselecţie cel puţin trei piese, cu sau  fără acompaniament orchestral.
Grupurile  instrumentale și vocale vor prezenta cel puţin trei, cu sau  fără acompaniament orchestral.
Nu se pot prezenta în concurs laureații ediției precedente care au obținut Premiul I sau Trofeul Festivalului.
Portul popular specific zonei de provenienţă a concurentului este obligatoriu (va fi unul din criteriile de apreciere şi notare a interpreţilor).

Concurenţii sunt sfătuiţi să prezinte pe cât posibil în concurs piese care nu au intrat în circuitul transmisiunilor Radio – TV și care nu au fost prezentate în alte festivaluri sau concursuri.

La concurs, participanţii se vor prezenta cu actul de identitate.
Rezultatele preselecţiei se vor comunica direct concurenţilor admişi, dar şi pe site-ul http://www.ralibris.ro, http://ra-libris.blogspot.com  şi site-urile partenere până în data de 19 august anul concursului.
Contestaţiile se pot trimite la adresa Asociaţiei  Literare Ra-Libris până în data de 22 august 2014 şi vor fi soluţionate în termen de 48 de ore.
Neparticiparea concurenţilor la preselecţie, conform paragrafului precedent,  atrage după sine neparticiparea în concurs.

Concursul propriu-zis
Concursul va fi „un altfel de festival”, o „șezătoare”, cu un desfășurător ad-hoc, condus de „gazdă”, unde toți concurenții vor urca pe scenă, împreună cu rapsozii de la care au preluat nestematele folclorice, participând activ la spectacol.
Festivalul se va desfășura în perioada 29 – 31 august 2014.
Vineri 29 august 2014, toți concurentii au obligația de a se prezinta la locul concursului la ora 10.00, pentru îmânarea programului și ultilmele instrucțiuni organizatorice.
Repetițiile încep la ora 11,00.
Parada portului popular va începe la ora 17,00 unde pot să participe echipați în costume populare și însoțitorii concurenților (părinți, frați și surori, rude sau prieteni).
Sâmbăta 30 august 2014
Repetiția a doua începe la ora 9,00, iar concursul la ora 18,00 .
Duminică 31 august 2014 participanții sunt invitați la o excursie de cunoaștere a celor mai reprezentative zone turistice și istorice din Buzău.
Premierea, gala laureaților și concertul  invitaților va începe la ora 18,00.
În funcție de ultimile evenimente programul poate suferi modificări.

Pentru a demonstra continuitatea transmiterii muzicii tradiţionale, concurentul va fi însoţit pe scenă de rapsodul sau persoana de la care a învăţat piesa/piesele. Aceasta, la solicitarea juriului, va interpreta, un fragment din aceeaşi piesă.
Concurenţii vor interpreta două piese vocale sau instrumentale, diferite ca structură ritmico-melodică şi tempou muzical. Acolo unde piesa presupune acompaniament, se va apela la instrumentele specifice zonei etnofolclorice de provenienţă (cobză, fluier, ţambal mic, trio transilvan, etc.). Este de preferat ca acompaniatorii să aparţină grupei de vârstă al concurenţilor interpreţi, dar nu mai mult de cinci persoane. În cazul în care concurentul provine dintr-o familie de lăutari, poate fi acompaniat de aceştia, indiferent de vârstă, dar nu mai mult de cinci persoane.
În jurizarea prestaţiei concurenţilor se va ţine cont de următoarele criterii:
-  autenticitatea și ineditul piesei prezentate;
-  interpretarea corectă din punct de vedere intonaţional;
-  calităţile vocale;
-  originalitatea și calitatea repertoriului;
-  stilul interpretativ tradiţional;
-  frumuseţea şi autenticitatea costumului popular purtat de interpret.

Jurizarea în festival se va face în baza următoarului barem:
1 - autenticitatea și ineditul pieselor (astfel: piesă cunoscută și în circulatie în interpretare personală, 5-10 puncte; piesă din stratul vechi, până în anul 1940, acualizată, în interpretare personală 5-12 puncte; piesă necunoscută, recent culeasă, un obicei sau o  tradiție inedită  8-15 puncte).
2 -  reprezentativitate zonei folclorice (1-5 puncte).
3 - autenticitatea costumului popular, specificitatea acestuia pe categoria de vârstă şi reprezentativitatea pentru zona de provenienţă (1-5 puncte).
4 - calităţile vocale native şi calitatea interpretării în concurs (1-15 puncte).

Clasamentul final este confidenţial şi va fi făcut public numai pe scenă la Gala laureaţilor.

V. Trofeul şi premiile
Se acordă următoarele premii:
Sectiunea soliști vocali și instrumentali                                    Sectiunea grupuri vocale, dans și tarafuri
                            Grupa până 12 ani       Grupa 12 – 18 ani
Premiul I:                    1100 lei                      1200
Premiul II:                   1000 lei                      1100   
Premiul III:                    950lei                      1000    
Premiul publicului:        800 lei                       950      
Premiul juriului:            700 lei                        900   
 Premiul Ra-libris:         600 lei                       700    
partener Blogoteque.ro
Premiul de încurajare:   500 lei                       600 

    Sectiunea grupuri vocale, dans și tarafuri
Premiul I:                    1600
Premiul II:                   1500
Premiul III:                  1400
Premiul publicului:       1300
Premiul juriului:           1200
 Premiul Ra-libris:       1100
Premiul de încurajare: 1000
Trofeul Festivalului de Muzică Tradiţională Prin Muzică, La Obârşii”,  Buzău 2013,  ediţia a IV –a  se va acorda celui mai bun concurent și are valoarea de 1750 lei.
Premiile acordate elevilor și studenților sunt neimpozabile conf. Legii 571, titlul II, cap.  8, art. 77, alin. 4-a
La solicitarea unor sponsori, sau atragerea altor fonduri, de a oferi premii, organizatorii îşi rezervă dreptul de a mării numărul şi valoarea premiilor.

VI. Obligații

Obligaţiile participanţilor
Să respecte clauzele regulamentului  festivalului şi să completeze şi să semneze fişa concurentului;
Laureaţii care nu sunt prezenţi la Gala de decenare a premiilor sunt descalificaţi;
Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

Obligaţiile organizatorilor
Organizează şi pune la dispoziţie sala de spectacole şi spaţiile de repetiţie necesare desfăşurării festivalului;
Asigură buna desfăşurare a preselecţiilor şi imparţialitatea acestora;
Asigură paza şi protecţia pe toată durata festivalului, inclusiv pe timpul repetiţiilor;
Asigură liniştea desfăşurării concursului prin interzicerea totală a presei şi a fotoreporterilor în culisele scenei cu excepţia televiziunilor şi radiourilor partenere media;
Asigură corectitudinea centralizării voturilor pentru clasamentele finale;
Asigură premiile şi diplomele.

Se asigură gratuit cazarea şi masa pentru concurenţi şi rapsozii (mentorii) care îi însoțesc pe scenă şi contracost pentru  membrii de familie, alți  însoţitori, la preţul de 70 lei/zi. Plata se face la momentul cazării.

Nu se decontează cheltuielile de transport.

Pentru concurenții din afara țării, veniți cu microbuze/autocar, se decontează carburantul conform fișei tehnice a autovehicolului.

VII. Date de contact organizatori:
Asociaţia Literară RA-LIBRIS
     Buzău, bld.Unirii, bl. H1, ap. 6, cp 120046, jud. Buzău;
     Mobil: 0756040580, 0723819017 - cosmote


Președinte Asociație:
Rădulescu Marian